Bastu

Bastu
En bastu (av badstuga), är ett till hög temperatur uppvärmt rum eller mindre byggnad som används för bastubad. Bastubad har en lång tradition i Finland.

Bastubad
Bastubad innebär att de som badar sitter i den uppvärmda bastun tills de börjar svettas och därigenom öppnar porerna. Under badets gång kan luftfuktigheten ökas genom att man kastar en skopa vatten på bastuaggregatet (torrbastu). I ångbastu åstadkoms förändringar i luftfuktighet och temperatur genom att ånga hettas upp till önskad temperatur.

Bastubadet följs ofta av snabb nedkylning i vatten. Snabb nedkylning förseglar värmen i kroppen och man kan därefter vistas i kyla längre. I den finska traditionen ingår också att man stimulerar blodcirkulationen genom att slå sig själv och varandra med färskt björkris i form av en ruska som legat i en hink med vatten.

Torr och fuktig bastu
Bastun har, utan några tillägg, normalt en ganska torr luft. Våtbastun har, som namnet antyder, en högre luftfuktighet och bastubadaren föredrar då ofta en lägre värme eftersom vatten leder värme bättre än luft. I våtbastun brukar det finnas en plåtränna i anslutning till aggregatet så att vattnet i rännan värms upp av stenarna. Även om det inte finns någon ränna kan bastun tillfälligt göras till de våtbastu om badaren tar skopan och slänger vatten på träväggarna och taket runt bastuaggregatet.

Finsk sauna
Bastubad (saunominen) har en lång tradition i Finland, och sauna är det finska språkets största lånord i andra språk. Även vepser, kareler, ester, vissa av Nordamerikas indiansstammar och turkar har varit flitiga bastubadare. Förr, innan sjukhusen blev vanliga (och även långt efter det) var det i bastun som livet började och slutade. Barnen föddes i bastun, och här tvättades även de döda. Bastun var den renaste platsen i hemmet.

I en finsk sauna för allmänt bruk ligger temperaturen i regel mellan 60 och 100 grader Celsius men oftast om man badar privat brukar temperaturen ligga mellan 70 och 110 grader. När man kastar vatten på stenarna på värmekällan uppstår ånga. Man använder sig även av björkris, som helst ska vara samlad på försommaren, och som binds ihop till en ruska. Detta kallas på finlandssvenska för en badkvast (finska vihta). Björkruskan ska ligga i blöt en liten stund i varmt vatten innan den används. Man kan även värma ruskan på bastuaggregatets stenar vilket sprider en behaglig doft. Med den varma blötlagda ruskan slår man sig själv eller andra bastubadare. Ruskan kan doppas i varmt vatten ibland så att den inte klibbar fast på kroppen lika lätt. "Klatschandet" fungerar som massage och stimulerar blodcirkulationen. Vanligen badar man i några omgångar och svalkar sig däremellan ett tag utomhus, eventuellt genom dopp eller simtur.

Enligt finsk tradition plockas den första björkruskan på midsommardagen. Denna tidpunkt var lämplig när bönder hade ledig tid mellan sådd och skörd. Ur kvalitetssynpunkt bör basturuskan dock göras först när löven vuxit färdigt för att hålla längre. Juli-augusti är den bästa perioden för att göra en ruska. Basturuskan kan förvaras torkad eller infryst långa tider så att den kan användas vid annan tid på året.

I finsk bastu kan man även använda oljor. Det är populärt att ställa en burk tjära på laven. Även schampo av tjära är populärt efter bastubadandet. Tidigare var allmänna bastun vanliga i städerna. Numera förekommer sådana närmast i simhallar, som alltid har bastu. Också de för fastigheter gemensamma bastuna har blivit ovanligare, då nästan alla nya lägenheter förses med egen bastu.

Rökbastu
Rökbastun (på finska savusauna) saknar skorsten och värms upp av en förhållandevis stor vedeldad bastuugn som eldas flera timmar i förväg varefter röken vädras ut. Rökbastun är den ursprungligaste bastukonstruktionen.

Aufguss
Aufguss är en tysk bastukultur som letat sig in i Sverige under senare tid. Ordet betyder ungefär "hälla på" och tillvägagångssättet liknar det i en vanlig bastu, med den skillnaden att man i en Aufguss har en bastuvärd som använder en handduk för att vifta ner värmen och sprida doften av de olika aromer som används. En vanlig sittning brukar vara mellan 5-15 minuter och har ofta olika teman. Mjukgörande honung, eller peelande salt är inte ovanliga produkter som används för att uppnå diverse effekter.

Byggnadssätt
Bastur kan vara fristående byggnader men ingår ofta i en annan byggnad.

Fristående

  • rökbastu (saknar skorsten, värms upp av en förhållandevis stor vedeldad bastuugn som eldas flera timmar i förväg varefter röken vädras ut)
  • "vanlig" vedeldad bastu (har skorsten, värms upp av ett vedeldat bastuaggregat som eldas cirka en timme i förväg samt även – beroende på typ – under badandets gång)
  • elbastu (värms av ett eldrivet bastuaggregat)

Inbyggda

  • "lägenhetsbastu" är oftast ett rum i anslutning till lägenhetens dusch/badrum, värms oftast upp av ett eldrivet bastuaggregat
  • för fastigheten gemensam bastu, ofta i källarvåningen, oftast med eldrivet bastuaggregat
  • bastu i anslutning till offentliga bad, oftast med eldrivet bastuaggregat

Det har forskats relativt lite kring bastu och bastubadning i Sverige, men i Finland finns en hel del dokumentation om hur man bygger en bastu på ett bra och fuktsäkert sätt. Ett exempel är de finska RT-korten RT 91-10468 Konstruktion, RT 91-10440 Inredning och RT 91-10480 Ventilation. Dessa finns samlade i en engelsk översättning i boken "Finnish Sauna. Design, Construction and Maintenance" (ISBN 951-682-318-1). Även på webben finns en hel del publicerat.

Uppvärmningssätt
Vanligen används ved eller elektricitet. För vedeldade bastur är ved av björk det eldningsmaterial som är mest uppskattat eftersom denna ved dels har ett högt bränslevärde, dels anses ge den mest angenäma rökdoften. Enligt en annan skola är ved av al lämpligast, framför allt för rökbastu. Al minskar mängden befintligt sot på stenarna.

Slotenmaker Diensten in Den Haag

Visit http://dccarservice.net to find out more regarding Dc car service

Learn more about hindi jokes rythmplanet at http://www.rythmplanet.com

Benefit from fantastic savings on appliance repair in Los Angeles , just by taking a look at http://tophomeappliancerepair.com

Visit bulgarianrose bg to find out more regarding сметка за вода

Are you looking for "email verification"? Check out emaillistverify The passionate experts in this field are ready to answer all of your requests.

adult chat