Isolering

Isolering av väggar och tak
Mineralullsskivorna, tjocklek 70, monteras mellan väggreglarna. Var noga vid skarvar och anslutningar. Inga springor eller hålrum får finnas. Detta är nödvändigt för att uppvärmningen av bastun ska gå snabbt och driften vara ekonomisk.

Hårda träfiberskivor läggs över mineralullen och spikas fast mot reglarna. Skarvarna läggs över reglarna. I taket kläms mineralullsskivorna upp mellan takreglarna. Några spikar i reglarna håller dem tillfälligt på plats.

Träfiberskivorna i taket spikas fast mot reglarna på samma sätt som på väggarna.

Ventilationsöppningarna fodras med hård träfiberskiva.

Golvisolering
Kantreglar 25 x 50 spikas mot golvsyllarna. Som isolering används golvskivor av cellplast med volymvikt av minst 30 kg/m3, tjocklek 50. Ovanpå dessa läggs golvspånskivor för flytande golv som skruvas mot kantreglarna.

Därefter läggs plastmattan på. Den dras upp cirka 100 efter väggarna, dörrkarmen och över blindtröskeln. Den här bastun saknar tröskel. Det underlättar vid rengöring och när man ska avlägsna vatten från bastun, men förutsätter att vattnet har någonstans att ta vägen, till exempel ner i en golvbrunn i angränsande rum.

Mattan svetsas i hörnen och limmas fast mot väggar. Om angränsande rum också har en plastmatta som golvbeläggning svetsas mattorna samman kant i kant.