Övriga byggtips

Beröringsskydd
Bastuaggregatet monteras och belysningsarmaturen sätts på plats. Belysningen bör inte placeras i taket eller högt på väggen – och aldrig ovanför bastuaggregatet. Kring aggregatet behövs ett beröringsskydd som tillverkas av överblivet virke. Följ tillverkarens anvisningar för fritt mått från aggregat.

Ventilationslucka
Frånluftsventilen förses med en reglerbar lucka 120x120. Glidskenornas längd är cirka 250. Luckan kan tillverkas av plywood. Till handtag kan en vanlig träknopp användas.

Golvtrallar
Golvtrallarna tillverkas i lätthanterliga och inte alltför stora sektioner. Till golvtrall använder man obehandlat gran- eller aspvirke. Vill man underlätta rengöring kan man olja trallen.

Rodent Control Services

Call PREMIER for any Pressure Washing Tampa FL We Aim to Deliver!