Panel och Lavar

Panel
Spika stående läkt 16 x 45 över varje väggregel. Läkten avslutas 70 över golvet. Spika även läkt under takreglarna.

Därefter monteras takpanel 12 x 70. Panelen som används till tak och väggar bör vara tillverkad av gran- eller aspvirke. Mellan takpanel och vägg lämnas en cirka 5–10 springa vid båda sidorna längs med takpanelen. Panelen fästs osynligt med spik eller spikbleck/panelclips. Om det är nödvändigt med skarvar ska panelen skarvas mitt över en regel. Om panelen spikas med synlig spik bör en spikdrivare (dorn) användas till de sista slagen för att undvika slagmärken i panelen. Till 12 tjock panel används varmförzinkad dyckert 35-1,7.

Därefter monteras väggpanelen. Använder man spikbleck/panelclips börjar man uppifrån. Väljer man spik med dold spikning börjar man nerifrån. Panelen får inte sättas närmare golvet än 70 och en springa ska lämnas vid taket. Genom luftspalten bakom tak- och väggpanel och springorna vid anslutningarna säkerställs en viss luftcirkulation bakom träpanelen. I hörn lämnas en cirka 5 smal springa mellan panelbräderna.

Lavar
Upplag för lavarna snedfasas i framkanten och skruvas i väggreglarna, eller i de inlagda kortlingarna med minst 100 lång skruv. För att fixera lavarna skruvas en stoppkloss i upplaget. Lavens sittbräder skruvas fast underifrån med någon centimeters mellanrum mellan bräderna. En stopplist skruvas också i lavarnas underslag.

För lavarnas sittbräder kan man använda asp. Viktigt är att inga spik- eller skruvskallar finns synliga på sittbräderna.

Dessa lavar är flyttbara. Lavarna görs 20 kortare än rummets bredd. Om de placeras i bredd på den nedre nivån kan basturummet användas som extra gästrum.

Från golvet till nedre lavens överkant ska avståndet vara cirka 420. Detta avstånd används också från överkant till överkant på lavarna.