Regelverket

Regelverket
Till väggarnas regelstomme används 45 x 70 hyvlat virke. Mät in syllarnas läge på det befintliga golvet och spika fast dem. Om golvet är av betong placeras en remsa syllisolering, av typ grundpapp, under syllarna.

De stående reglarna skråspikas mot syllar och hammarband. Avståndet mellan reglarna ska vara c 600 (c 600 = avståndet mellan reglarna mätt från centrum på den ena regeln till centrum på den andra). Utrymmet mellan dem blir 555. Isoleringen är anpassad till detta. Hammarbanden sammanfogas med byggbeslag.

Takreglar 45 x 70 hyvlat virke skråspikas mot hammarband c 600. De yttersta takreglarna fästs mot hammarbandet med skruv eller spik.

Mellan takreglarna monteras kortlingar mot hammarbandet som spikunderlag för skivorna.

Hyvlat virke 45 x 70 används till dörr- och ventilationsöppningar och till kortlingar för lavarna, om dessa inte kan fästas i väggreglarna, samt för infästning av bastuaggregatet – se tillverkarens måttanvisningar. I hörnen placeras reglarna så att innerpanelen kan fästas mot dem. En yttre panel kan kräva kompletterande reglar.

Om basturummet ligger utefter befintlig innervägg kan regelstommen fästas direkt mot denna. Vid en isolerad yttervägg bör regelstommen däremot placeras minst 20 innanför denna. Använd då distansklossar för att fästa regelstommen i ytterväggen. Luften i mellanrummet mellan ytterväggen och isoleringen ska ha möjlighet att cirkulera så att fuktig luft transporteras bort. Vid isolerat, befintligt tak gäller samma sak.

Har man gott om utrymme kan man spika ihop väggsektionerna på golvet och sedan resa upp dem i tur och ordning. I annat fall spikas väggreglarna på plats. Tillfälligt fästade stöd underlättar detta arbete.

Regelstommar som ligger på liten distans från en yttervägg måste förses med ett mothåll för isoleringen. Ett enkelt sådant får man genom att till exempel spänna nät eller ståltråd på stommens utsida, eller sätta spikar i reglar, syll och hammarband.

Dörrens karm monteras.

Utvändigt kläs bastuns friliggande väggar med den träpanel eller det skivmaterial man valt. När väggstommarna är färdiga är det dags för elinstallationen, som ska utföras av behörig elektriker.