Säkerhet

Säkerhet i bastun
Det finns färdiga bastudörrar med fönster och beslag att köpa. Man kan också göra en bastudörr av en vanlig innerdörr. Den förses då med isolering och kläs med panel. Karmbredden ska vara 600–700. Spika och limma fast en listram 30 x 30 på dörrens insida. I listramen monteras 30 mineralullsskivor. Dörren kläs med en träpanel. Den isolerade sidan vänds in mot bastun. Låskistan i dörrbladet och slutblecket i karmen tas bort och hålen sätts igen.

Obs! Det är förenat med livsfara, och absolut förbjudet att använda dörrlås med kolvsystem. Dörrbladet justeras så att det inte kärvar i karmen – det ska vara lätt att skjuta upp dörren. En magnettillhållare, rullås eller självstängande gångjärn räcker för att hålla dörrbladet stängt. Dörren ska vara utåtgående och utan lås och låsvred. Dörren förses med dörrknopp i trä och magnettillhållare eller liknande.

Aggregatet ska vara så konstruerat att lufttemperaturen blir högst 110°C. Man kan dessutom installera en extra värmebrytare inne i bastun.

Kring aggregatet ska finnas ett skydd mot beröring. Även inredningen i övrigt ska vara utförd så att brännskador inte kan uppstå.

Det är viktigt att tilluftsventilen placeras mitt under bastuaggregatet. Tilluftsventilen ska alltid vara helt öppen. Tilluften till bastun ska komma från samma utrymme som där dörren till bastun finns. Avståndet mellan till- och frånluften ska vara maximalt. Frånluftsventilen ska vara placerad diagonalt över bastun i förhållande till tilluftsventilen. Den ska sitta högt på väggen eller i taket och ha samma area som tilluftsventilen. Frånluften ska ledas tillbaka till det rum som tilluften tas ifrån och aldrig mynna ut i det fria. (Eftersom det "alltid" är ett undertryck inomhus kommer frånluftsventilen i så fall att fungera som tilluft.) Ett eventuellt tomrum ovanför bastun ska vara ventilerat. Fortfarande gäller att frånluften ska ha förbindelse med det utrymme tilluften tas ifrån. Mekanisk ventilation av tilluft till bastu är inte tillåtet. Båda ventilerna ska ha en area av minst 125 cm2.

Cam Kolica za bebe

The professional company russelloakandsteel provides all the information on industrial furniture.