Planering

Planering
Denna beskrivning visar hur man bygger en bastu i befintlig byggnad. Det förutsätts att golvet är någorlunda slätt och atttakhöjden är cirka 2 400.

Basturummet är kvadratiskt med 2 100 långa sidor, invändigt mått. Allt efter önskemål kan det naturligtvis ges andra former och mått. Det kan till exempel minskas till 2 000 x 1 600 vilket fortfarande gör det möjligt att montera ligglavar. Om det disponibla utrymmet är litet kan man bygga en minibastu med måtten 1 200 x 1 200.

Det finns många sätt att placera lavarna. Speciellt i en något större bastu kan det vara trevligt med L- eller U-formade uppställningar, och i stället för lavar på två nivåer kan man ha ett upphöjt golv och lavar på en enda höjd över golvet.

Hur man än utformar sin bastu ska man sträva efter att placera dörr och bastuaggregat efter samma vägg. Om det på dörrväggen inte finns tillräckligt med utrymme för aggregatet är det som nödlösning acceptabelt att placera aggregatet på sidoväggen, men då helt nära dörren.

Alla mått är i mm där inget annat anges.